Економіка

Економіка та ціноутворення:

 • аналіз змін у законодавчих та нормативних документах з ціноутворення у будівництві та адаптація їх до умов дорожньої галузі;
 • актуалізація та внесення змін до СОУ 42.1-37641918-050:2012 «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)» та СОУ 42.1-37641918-085:2012 «Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд»;
 • розробка і впровадження стандартів організацій України, положень, методичних посібників і рекомендацій з питань ціноутворення у дорожній галузі;
 • розрахунок усереднених показників вартості експлуатації машин і механізмів;
 • розрахунок термінів експлуатації дорожніх машин і механізмів та норм їх амортизації;
 • розробка і впровадження комп’ютерних технологій та програмного забезпечення з визначення вартості робіт;
 • своєчасне оновлення програмних комплексів з визначення вартості дорожніх робіт, виходячи зі змін, що вносяться в нормативні та законодавчі документи з ціноутворення;
 • висвітлення найбільш актуальних питань з ціноутворення в спеціалізованих інформаційних виданнях; організація та проведення семінарів з питань ціноутворення;
 • розрахунок норм фінансових витрат на технічне обслуговування та ремонт дорожньо-будівельних машин;
 • розрахунок необхідного обсягу фінансування на окремі види робіт;
 • проведення економічного аналізу роботи окремого суб’єкта господарювання (проведення фінансової оцінки фінансового стану підприємств; розрахунок точки беззбитковості; розрахунок показників ефективності та визначення її основних факторів; визначення показників якості);
 • аналіз структури собівартості на дорожні роботи (аналіз ціноутворюючих факторів; аналіз складу собівартості робіт).

 

Нормування дорожніх робіт

 • розробка ресурсних елементних кошторисних норм на всі види робіт з будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, в тому числі з використанням нової вітчизняної та зарубіжної техніки та новітніх технологій;
 • розробка ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів на всі види дорожньої техніки;
 • проведення хронометражних спостережень у виробничих умовах при виконанні робіт з будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;
 • розробка норм витрат на контроль якості дорожньо-будівельних матеріалів та робіт;
 • розробка ресурЕкономіка та ціноутворення:сних елементних кошторисних норм на проведення зважування та визначення габаритів транспортних засобів;
 • розробка ресурсних елементних кошторисних норм на технічне обслуговування засобів зв’язку і автоматики на автомобільних дорогах загального користування;
 • розробка ресурсних елементних кошторисних норм на технічне обслуговування, ремонт систем метео та відео спостереження на автомобільних дорогах загального користування;
 • розробка ресурсних елементних кошторисних норм на утримання автоматизованої системи управління дорожнім рухом та контролю за станом покриття;
 • надання методичної, технічної, технологічної допомоги організаціям, які виконують роботи з будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;
 • надання консультацій дорожнім організаціям щодо застосування ресурсних кошторисних норм; проведення інженерного супроводження об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг.