Екологія

І Моніторинг екологічного стану автомобільних доріг

 1. Оцінка стану навколишнього природного середовища

  • визначення потенційно екологічно небезпечних ділянок (пунктів моніторингу) на автомобільній дорозі та статусу прилеглої території;

  • вимірювання шумових характеристик транспортних потоків та рівня вібрації;

  • вимірювання концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, воді, грунті.

 1. Прогнозування стану навколишнього природного середовища

  • Аналіз відповідності стану навколишнього природного середовища нормативним вимогам;

  • Створення бази даних щодо стану навколишнього природного середовища вздовж автомобільних доріг;

  • Прогнозування стану повітря, грунту,

  • Прогнозування вібраційного та шумового навантаження.

 1. Розробка природоохорнних заходів

ІІ Інвентаризація джерел забруднення

 • Визначення джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря;

 • Оцінка методів очистки викидів забруднюючих речовин та ефективності очисних споруд;

 • Відбір проб з джерел викидів для проведення лабораторних досліджень.

ІІІ Обгрунтування та підготовка документів на отримання дозволу на викиди

IV Шумозахисні споруди

 • Розрахунок прогнозованих рівнів шуму в зоні впливу автомобільної дороги;

 • Оцінки необхідності влаштування шумозахисних екранів;

 • Оцінка ефективності шумозахисних споруд.

Очисні споруди

 • Оцінки рівня забруднення

  • стоків з поверхні дорожнього покриття;

  • водних обєктів в межах зони впливу автомобільної дороги;

 • Визначення необхідного ступеня очистки;

 • Вибір типу конструкції очисних споруд.