Транспортні споруди

Обстеження і випробування мостів:

 • Виявлення дефектів і визначення ступеня небезпеки їх розвитку з використанням методу акустичної емісії;
 • Визначення напружено-деформованого стану конструкцій в режимі реального часу;
 • Виконання динамічних випробувань з реєстрацією амплітудно-частотних характеристик конструкцій;
 • Підводне обстеження конструкцій без занурення людини з реєстрацією зображення.

Технічна діагностика:

 • Визначення фізико-механічних властивостей бетону, арматури, металевих конструкцій неруйнівними методами;
 • Оцінка технічного стану конструкцій, прогноз залишкового ресурсу.

Розробка нових конструкцій:

 • Нові конструкції з/б балок для мостів та шляхопроводів для нового будівництва і реконструкції;
 • Ефективні конструкції плит проїзної частини мостів;
 • Нові конструкції деформаційних швів.

Впровадження нових конструкцій, матеріалів і технологій:

 • Науково-технічний супровід при будівництві споруд з металевих гофрованих конструкцій;
 • Науково-технічний супровід при будівництві і ремонті мостів і шляхопроводів.

Впровадження Аналітично-експертної системи управління мостами (АЕСУМ) в систему експлуатації мостів:

 • Виконання робіт з паспортизації мостів;
 • Наповнення бази даних АЕСУМ;
 • Виконання експертних розрахунків.

Розробка проектів мостів:

 • Розробка проектів ремонтів та нового будівництва мостів індивідуального і типового проектування;
 • Розробка проектів ремонтів деформаційних швів ефективних конструкцій;
 • Виконання статичних і динамічних розрахунків мостів в ПК “Лира”.